Reklamacje i zwroty

Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@katristore.pl lub pocztą polską na adres KATRI STORE ul. Zwycięstwa 36, 77-141 Borzytuchom
Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: KATRI STORE ul. Zwycięstwa 36, 77-141 Borzytuchom wraz z paragonem i dołączonym protokołem zwrotu/reklamacji.
Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon.