Regulamin

Regulamin zakupów w katristore.pl

Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych, dokonujących zakupów na rzecz swojej działalności gospodarczej.

 1. Do poniższej umowy nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony konsumentów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest:

Dane firmowe: KATRI STORE KATARZYNA TRACZ. ul. Zwycięstwa 36/1, 77-141, Borzytuchom, Polska NIP 8421671629

 

 1. Biuro obsługi klienta katristore.pl mieści się w dane firmy.

Sklep katristore.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, za pośrednictwem internetu, poprzez stronę katristore.pl lub – dla klientów posiadających swoje konto w systemie sklepu – poprzez pocztę elektroniczną, lub telefonicznie.
Zamówienia składane poprzez stronę katristore.pl, po godzinach pracy biura obsługi klienta, będą weryfikowane pod względem poprawności następnego dnia roboczego.

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania przelewu.

Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie jest możliwa zmiana ani anulowanie zamówienia.

 1. Sklep katristore.pl, powadzi sprzedaż towaru z magazynów własnych, oraz na zamówienie. W przypadku braku towaru w magazynie, zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany. Zamawiający ma wówczas możliwość rezygnacji z całego zamówienia, rezygnacji z części zamówienia, lub oczekiwania na realizację zamówienia w całości.
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy InPost na adres wskazany podczas finalizacji zamówienia. 
  Koszt przesyłki ponosi zamawiający, chyba że strony zdecydują inaczej na mocy indywidualnych ustaleń.
 3. O sytuacji braku towarów, bądź w innej niemożliwości dostarczenia towaru zamawiającemu, katristore.pl, poinformuje zamawiającego. W takim przypadku zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów lub zadeklarować oczekiwanie na towar przez czas dłuższy niż wyszczególniony w zamówieniu.
 4. Termin otrzymania przez zamawiającego przesyłki z zamówieniem, to czas potrzebny na przygotowanie przesyłki i dostawę. Przewidywany czas realizacji zamówienia to od 3 do 5 dni roboczych. Realizacje zamówień będą wykonywane w najkrótszym możliwym czasie, jednak podstawowy czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze.
  Powyższe terminy nie dotyczą zamówień, których zawartość wymaga kompletacji towaru – w tym przypadku termin realizacji może wynieść 3 do 7 dni.
 5. Zamawiający ma ponadto możliwość osobistego odbioru zamówienia, w siedzibie firmy katristore.pl. Odbiór osobisty następuje po każdorazowym umówieniu terminu odbioru i jest bezpłatny.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji towarów. Reklamacje nie dotyczą towarów, które były niewłaściwie użytkowane lub prane nie zgodnie z przepisem prania.
  Reklamacje są rozpatrywane w terminie 21 dni od dostarczenia towaru do siedziby firmy katristore.pl
 7. Każdy towar, wysyłany do klienta jest sprawdzany pod względem jakości, starannie zabezpieczony i zapakowany, aby w stanie nieuszkodzonym dotarł do zamawiającego. Jeżeli przy odbiorze przesyłki zostaną stwierdzone uszkodzenia opakowania i zawartości przesyłki, koniecznym jest zamieszczenie na liście przewozowym stosownej informacji i spisanie w obecności kuriera protokołu szkody. Zamawiający w powyższej sytuacji powinien skonsultować dalsze postępowanie z przedstawicielami sklepu katristore.pl. Reklamacje uszkodzeń podczas transportu przesyłek odebranych bez zastrzeżeń nie muszą być uznawane przez sklep katristore.pl
 8. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość. Zwrotu towaru niezgodnego z umową należy dokonać w ciągu 14 dni. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o niezgodności towaru z umową. Sklep katristore.pl rozpatrzy wszelkie reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia i uszkodzonego/ niezgodnego z umową. Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towaru. W przypadku uznanej niezgodności towaru z umową sklep katristore.pl zobowiązany jest do naprawy, lub wymiany towaru. Jeśli taka czynność jest niemożliwa, zamawiający otrzyma zwrot wpłaconej za towar należności.
 9. Reklamacje składane winny być do biura obsługi katristore.pl, uprzednio na piśmie. Po uzgodnieniu warunków postępowania reklamacyjnego, towar powinien być dostarczony na koszt zamawiającego do biura obsługi katristore.pl,. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, zamawiający może odebrać reklamowany towar osobiście w biurze obsługi katristore.pl lub towar zostanie przesłany na koszt zamawiającego. Jeżeli zamawiający stwierdzi wady produktu, winien natychmiast powiadomić o tym biuro obsługi katristore.pl i zaprzestać użytkowania wadliwego produktu. Zwrotów towaru, w szczególności noszących ślady użytkowania, od podmiotów gospodarczych katristore.pl Sklepik nie przyjmuje, chyba że strony postanowią inaczej na mocy indywidualnych uzgodnień.
 10. Dane adresowe podane na formularzu zamówienia w sklepie katristore.pl, są, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przetwarzane i gromadzone. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi zamówień i w nie będą udostępniane osobom trzecim. 
  Jedynie za zgodą zamawiającego, jego dane będą przetwarzane w celu informowania o nowych produktach i ofertach sklepu katristore.pl
  Zamawiający ma prawo do wglądu, modyfikacji i do usunięcia swoich danych osobowych.
 11. Wszystkie ceny na stronach sklepu katristore.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich.
 12. Zdjęcia zamieszczone w sklepie są własnością katristore.pl i objęte są prawami autorskimi. Zdjęcia mogą być wykorzystywane przez klientów katristore.pl za jej zgodą.
 13. Wygląd i logo sklepu objęte są prawami autorskimi katristore.pl
 14. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, dokonując zakupu akceptuje regulamin i związany jest jego postanowieniami.

Strona katristore.pl online  obsługuje klientów detalicznych – konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., , w szczególności Art. 221 Kodeksu cywilnego), za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.